#ขอแสดงความยินดี คุณนันท์นภัส นาคเอม ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป #ระดับชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติ งานนโยบายและแผน…

#ขอแสดงความยินดี คุณนันท์นภัส นาคเอม ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป #ระดับชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติ งานนโยบายและแผน ณ สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูโพสต์ต้นฉบับ

คณะผู้จัดการประชุมขอเรียนเชิญบุคลากร และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอ และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI1 และ…

คณะผู้จัดการประชุมขอเรียนเชิญบุคลากร และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอ และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI1 และ Scopus วิชาการนานาชาติ 6th International Conference and Exhibition on […]

ขอแสดงความยินดี ผลงาน “โปรแกรมสนทนาอัตโนมัติเพื่อส่งเสริมและให้บริการเลิกบุหรี่ CHEUNJAI” ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ผลงานของ …

ขอแสดงความยินดี ผลงาน “โปรแกรมสนทนาอัตโนมัติเพื่อส่งเสริมและให้บริการเลิกบุหรี่ CHEUNJAI” ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ผลงานของ 1. นสภ สุจิตตรา ขวัญพรม 2. นสภ เสาวนิตย์ สินภูธร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]

เนื่องด้วยวันครู ❤️😊 “คณะเภสัชฯ มอ นอ ครูไม่แบด แซดไม่บ่อย คอยปลอบใจ ไม่ปล่อยทิ้งขว้าง” . . . รัก❤️ นิสิตทุกคน

เนื่องด้วยวันครู ❤️😊 “คณะเภสัชฯ มอ นอ ครูไม่แบด แซดไม่บ่อย คอยปลอบใจ ไม่ปล่อยทิ้งขว้าง” . . . รัก❤️ นิสิตทุกคน ดูโพสต์ต้นฉบับ

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร’s post

วันที่ 11 มกราคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ สุดชาฎา คณบดี ผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมต้อนรับ Prof. Dr. Kenji Hamase และ Prof. Dr. Seiichi Sakamoto จาก Kyushu […]

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม เราเป็นคณะที่เปิดหลักสูตร Doctor of Pharmacy แห่งแรกของประเทศไทย 

✅ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม 🥇เราเป็นคณะที่เปิดหลักสูตร Doctor of Pharmacy แห่งแรกของประเทศไทย 👍 😘 น้องๆ อาจจะสงสัยว่า เรียนหลักสูตรนี้ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไร จะได้รับทัก […]

#ขอแสดงความยินดี คุณชนากานต์ ชัยลอม #ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้ร…

#ขอแสดงความยินดี คุณชนากานต์ ชัยลอม #ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้รับรางวัล “ผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต” ผู้ที่สำ […]

This content isn’t available right now

จบจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีงานทำนะ เพราะวันนี้พวกพี่ ๆ น้องๆ ศิษย์เก่าของเราที่จบการศึกษาจากที่นี่ ได้ออกไปประกอบอาชีพต่างๆ มีเส้นทางอาชีพที่ประสบความสำเร็จมากมายเลยล […]

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภก.เนติ วระนุช คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในผลงาน “ผลิตภัณฑ์กระตุ้นการเจริ…

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภก.เนติ วระนุช คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในผลงาน “ผลิตภัณฑ์กระตุ้นการเจริญของเส้นผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดเหงือกปลาหมอ” 🎉🎉กองการถ่าย […]