Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภ […]

Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Dr. Bounthome SAMOUNTRY (บุญถม ซามุนตรี) President, University of Health Sciences, Lao PDR. (UHS) ได้ลงนามในบันทึกข้อ […]

Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ด้วยวุฒิ PhD. จำนวนสองตำแหน่ง – คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาเภสัชวิทยา หรือเภสัชกรรมคลินิก หรือเภสัชกรรมและระบบสุขภา […]

Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ISM ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 59 คน และครูผู้ควบคุม จำนวน 7 คน จากโรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าเยี่ยมชมคณะเภ […]

วันแห่งความสำเร็จ ไว้เจอกันใหม่ บัณฑิตเภสัชมช. ประจำปี 2566

เป็นเรื่องธรรมดาที่เวลาแห่งความสุขมักผ่านไปไวเสมอ แต่ภาพความทรงจำตลอดกิจกรรมรับปริญญา จะยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของบัณฑิตเภสัชฯมช. อย่างแน่นอน จากนี้ไปก็คงเป็นชีวิตที่มีโอกาสมารวมกันแบบนี้ได้ยากส […]

📣📣 มาแล้ว!! คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2566 (รอบที่ 2) …

📣📣 มาแล้ว!! คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2566 (รอบที่ 2) 📌ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 เมษายน 2566 ดูรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม ได้ตาม […]

Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดี พร้อมด้วย รศ.ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ รองคณบดี เดินทางเข้าร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 256 […]

Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดี เดินทางเข้าร่วมงานแสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ. เ […]

หลักสูตรการจัดการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญเภสัชกรทุกท่านร่วมมาเป็นส่วนหนึ่ง ของครอบครัวของเรา โดยเปิด…

หลักสูตรการจัดการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญเภสัชกรทุกท่านร่วมมาเป็นส่วนหนึ่ง ของครอบครัวของเรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2566 ศึกษารายละเอียดหลักสูตร […]

Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดี พร้อมด้วยตัวแทนคณะผู้บริหารและอาจารย์ เดินทางเข้าร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน […]