Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

รองศาสตราจารย์.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเข้าร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๕๖ เมื่อวันที่ 23 กุ […]

Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจัดสัมมนาพิเศษ Topic “From the land to your skin: Emerging biomaterials for drug delivery” โดย Dr.Goh Choon Fu ซึ่งภายในการสัมมนาดังกล่าว […]

ขอแสดงความยินดี “กานต์-ชนนิกานต์ สุพิทยาพร” นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 คว้ามงกุฎ นางสาวไทย เชียงใหม่ ๒๕๖๖ #ม้วนเดียวจบ #มง…

ขอแสดงความยินดี “กานต์-ชนนิกานต์ สุพิทยาพร” นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 คว้ามงกุฎ นางสาวไทย เชียงใหม่ ๒๕๖๖ #ม้วนเดียวจบ #มงลงกานต์ #เภสัชมช #ม้วนเดียวจบ “กานต์-ชนนิกานต์ สุพิทยา […]

Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์ เทคนิคการแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัชกร ระดับชั้น ม.ปลาย จำนวน 38 คน จากโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าเยี่ยมชมคณ […]

📌ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้ 1. ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา 2. ตำ…

📌ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้ 1. ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา 3. ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยทางการแพทย์ จำนวน […]

📣 หน่วยบริการวิชาการ ขอเชิญชวนเภสัชกรเข้าร่วมประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เ…

📣 หน่วยบริการวิชาการ ขอเชิญชวนเภสัชกรเข้าร่วมประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เรื่อง Complementary Medicines Research Update and Application 📌 ในวันท […]

📣 ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการระบบยา #หัวข้อที่2 Application of …

📣 ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการระบบยา #หัวข้อที่2 Application of Information Technology & Upskills Excel for pharmacist in Medicati […]

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนที่เข้าแข่งขันและทุกคนที่ได้รับรางวัลจากงานกีฬาเภสัชสัมพันธ์ครั้งที่ 31 “จามจุรีนฤมิตรเกมส์” 💚

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนที่เข้าแข่งขันและทุกคนที่ได้รับรางวัลจากงานกีฬาเภสัชสัมพันธ์ครั้งที่ 31 “จามจุรีนฤมิตรเกมส์” 💚 🎉🥳 สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอชื่นชมและแสดงความยิ […]

วันแห่งความสำเร็จ ไว้เจอกันใหม่ บัณฑิตเภสัชมช. ประจำปี 2566

เป็นเรื่องธรรมดาที่เวลาแห่งความสุขมักผ่านไปไวเสมอ แต่ภาพความทรงจำตลอดกิจกรรมรับปริญญา จะยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของบัณฑิตเภสัชฯมช. อย่างแน่นอน จากนี้ไปก็คงเป็นชีวิตที่มีโอกาสมารวมกันแบบนี้ได้ยากส […]