Photos from ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มช. : Senior Wellness Center CMU’s post

💊 ร้านยาพฤฒพลัง 💊 บริการให้คำปรึกษาด้านยาและสุขภาพโดยเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดเวลาเปิดทำการ พร้อมจำหน่าย ยา เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ และมีที่จอดรถสะด […]

Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

3.3 เลขนี้มาแรง 😤 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัดภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม https://cmu.to/zHRvC นักจัดการงานทั่วไป สังกัดหน่วยกิจการนักศึกษา http […]

Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ภญ. กฤษณา ไกรสินธุ์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 7 ที่ได้เป็น 1 ใน 10 สตรีไทยได้รับรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสั […]

Photos from CMU School of Lifelong Education’s post

หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำโดย ผศ.ภญ.เรวดี เจนร่วมจิต ผู้ช่วยคณบดีฯ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ร่วมกั […]

มนักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนา ‘เซรั่มจากสมุนไพ…

มนักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนา ‘เซรั่มจากสมุนไพรกะเพราไทย ต้านริ้วรอยและชะลอวัย’ หนึ่งในผลิตภัณฑ์จาก ‘โครงการเพิ่มคุณ […]

🔴🟡🟢 #เปิดรับสมัครแล้ว กับงานประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Seri…

🔴🟡🟢 #เปิดรับสมัครแล้ว กับงานประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Series of Data Analysis for Pharmaceutical Research) 📊 #Series3 : Advance […]

บทสัมภาษณ์นักเรียนทุนพระราชทานฯ เภสัชฯ มช.

วันนี้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะพามาทำความรู้จักกับนักศึกษาหนึ่งในผู้ได้รับคัดเลือก คัดสรร เป็นนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร […]