Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี ตัวแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชี […]

ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร…

ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบ […]

Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ชีวิตในช่วงต่อไปนับจากนี้ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์ […]

Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหน่วยกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรม Rx CMU Job Fair 2023 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 6 ภายในกิจกรรม ช่วงเช้าเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก โดยรศ.ดร.ภญ.ชุดา จิตตส […]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศิริพร โอโกโนกิ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์เภส…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศิริพร โอโกโนกิ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสต […]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์เ…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองคณบดี” ด้านบร […]

59 ปี หลากหลายเรื่องราว สุดแสนประทับใจ l วันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มช.

59 ปี หลากหลายเรื่องราว สุดแสนประทับใจ จากความทรงจำของศิษย์เก่าทุกคน อีกก้าวเดียวเราจะเข้าสู่ทศวรรษที่ 6 ไปพร้อมกัน ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านเข้าร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียง […]

Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรกัญญา บูรณพัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี ให้การต้อนรับ Associate Professor Dr. Anna Warangkana Lin ตำแหน่ง Senior Consult […]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี อย่างเป็นทางการอีกครั้งกับ ชนนิกานต์ สุพิทยาพร หรือ น้องกานต์ Chonnikarn Sup…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี อย่างเป็นทางการอีกครั้งกับ ชนนิกานต์ สุพิทยาพร หรือ น้องกานต์ Chonnikarn Supittayaporn นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสคว้ามงกฏ […]