บทสัมภาษณ์นักเรียนทุนพระราชทานฯ เภสัชฯ มช.

วันนี้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะพามาทำความรู้จักกับนักศึกษาหนึ่งในผู้ได้รับคัดเลือก คัดสรร เป็นนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร […]

Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

รองศาสตราจารย์.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเข้าร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๕๖ เมื่อวันที่ 23 กุ […]

Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจัดสัมมนาพิเศษ Topic “From the land to your skin: Emerging biomaterials for drug delivery” โดย Dr.Goh Choon Fu ซึ่งภายในการสัมมนาดังกล่าว […]

ขอแสดงความยินดี “กานต์-ชนนิกานต์ สุพิทยาพร” นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 คว้ามงกุฎ นางสาวไทย เชียงใหม่ ๒๕๖๖ #ม้วนเดียวจบ #มง…

ขอแสดงความยินดี “กานต์-ชนนิกานต์ สุพิทยาพร” นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 คว้ามงกุฎ นางสาวไทย เชียงใหม่ ๒๕๖๖ #ม้วนเดียวจบ #มงลงกานต์ #เภสัชมช #ม้วนเดียวจบ “กานต์-ชนนิกานต์ สุพิทยา […]

Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์ เทคนิคการแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัชกร ระดับชั้น ม.ปลาย จำนวน 38 คน จากโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าเยี่ยมชมคณ […]

📌ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้ 1. ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา 2. ตำ…

📌ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้ 1. ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา 3. ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยทางการแพทย์ จำนวน […]

📣 หน่วยบริการวิชาการ ขอเชิญชวนเภสัชกรเข้าร่วมประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เ…

📣 หน่วยบริการวิชาการ ขอเชิญชวนเภสัชกรเข้าร่วมประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เรื่อง Complementary Medicines Research Update and Application 📌 ในวันท […]

📣 ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการระบบยา #หัวข้อที่2 Application of …

📣 ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการระบบยา #หัวข้อที่2 Application of Information Technology & Upskills Excel for pharmacist in Medicati […]