Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

7.7 เปิดให้บริการแล้ว ร้านยาแห่งที่ 2 🥳 ร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. ✨พิกัดที่ตั้ง ศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ไผ่ล้อม […]

Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีถวายเทียนพรรษาประจำปี 2565 ณ วัดผาลาด สกทาคามี โดยมี รศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เดินทางเข้าร่วมพิธีในครั้ […]

Photos from ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชนและร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ’s post

🤩🤗 ร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มช. กลับมาให้บริการชาวมช.อีกครั้งแล้วนะคะ โดยเริ่มเปิดให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค. 2565 ให้บริการวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. ดูโพสต์ต้นฉบับ

📣 เดินทางมาถึง Series สุดท้ายแล้ว‼️‼️ การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข…

📣 เดินทางมาถึง Series สุดท้ายแล้ว‼️‼️ การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ #Series5 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห […]

Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เนื่องใน “พิธีรับเสื้อกาวน์ ปีการศึกษา 2564” โดยมีรศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย […]

ทรงพระเจริญ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพ…

ทรงพระเจริญ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเ […]

Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปี 2565 โดยมีรศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีการของคณะฯ อีกทั้งยังเดินทางเข้าร่วม […]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิงกฤษณา ไกรสินธุ์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิ…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิงกฤษณา ไกรสินธุ์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 7 ที่ได้รับรางวัล 2022 Global Women’s Le […]