Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2566 โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมไหว้พระไภษัชยคุรุฯ ณ หอพระ และพระภูมิ บริเวณชั้น 5 อาคาร 3 อีกทั้งยังมีการทำบุ […]

⚠️ #ค่าสมัครอัตราพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Series of Data …

⚠️ #ค่าสมัครอัตราพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Series of Data Analysis for Pharmaceutical Research) #Series1 ชำระได้ถึงวันที่ 8 มกรา […]

Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ปี 2566 เพื่อก้าวเข้าสู่ปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ โดยมี รศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงให […]

Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรายุ ศรีจันทร์ฮด นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสประจำตัวนักศึกษา 651010031 เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือก คัดสรร เป็นนักเรีย […]

Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

ตัวแทน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเข้ามอบของบริจาคให้กับ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เพื่อส่งต่อของใช้ในชีวิตประจำวัน และของใช้จำเป็นสำหรับเด็ก ซึ่งเป็นการบริจาคและปันน้ำใจโดยเหล […]

Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับอาสาสมัครทั้งคณาจารย์และบุคลากร เดินทางเข้าบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อนำไปช่วยเหลือบุคคลอื่นที่มีความจำเป็นสูงสุด ส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่ […]

Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร รศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจา […]