Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดี พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารคณาจารย์ และบุคลากร ได้เดินทางเข้าพบอดีตผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2566 เพื่อประกอบพิ […]

Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

ภาพกิจกรรมสัมมนานักศึกษาปริญญาเอก ประจำภาคการเรียนที่ 2/2565 จัดโดยหน่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องพุดตาน อาคา […]

สภาเภสัชกรรมขอเชิญร่วม ประกวดออกแบบสัญลักษณ์งานครบรอบ 30 ปี สภาเภสัชกรรม🥳🥳 ใน Theme : Together ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 35,000 บาท …

สภาเภสัชกรรมขอเชิญร่วม ประกวดออกแบบสัญลักษณ์งานครบรอบ 30 ปี สภาเภสัชกรรม🥳🥳 ใน Theme : Together ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 35,000 บาท ☘️กำหนดการจัดการประกวด 1. เปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดตั้งแต่วันนี้ – 20 พ […]

นางสาวไทย ประจำปี 2566

กานต์ ชนนิกานต์ สุพิทยาภร 👑 นางสาวไทย ประจำปี 2566 💊เชิญชวนศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน ร่วมบริจาค เพื่อร่วมกันส่งต่อพื้นที่การเรียนรู้และสร้างสรรค์กิจกรรมให้กับน้องๆ นักศึกษ […]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์ให้เอกชนเช่าสถานที่ เพื่อประกอบการและจำหน่ายอาหาร (อาหารจานเดียว) บริเวณโรงอาห…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์ให้เอกชนเช่าสถานที่ เพื่อประกอบการและจำหน่ายอาหาร (อาหารจานเดียว) บริเวณโรงอาหารคณะเภสัชศาสตร์ ที่ว่างจำนวน 1 ร้าน สำหรับให้บริการแก่ นักศึกษา คณาจาร […]

Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีจัดพิธีดำหัว ปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี อดีตคณาจารย์และบุคลากร ผู้อาวุโส […]

Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

เภสัชฯ มช. เข้าร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและอาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์อาวุโส ของมหาวิท […]

Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ได้จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการภาควิชาฯ Pharm Sci Academic Seminar 2023 II เมื่อวันที่ 24 และ 25 เมษายน 2566 ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 4 อาคา […]