Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

📌เหลือเวลาอีก 2 วัน กับการรับสมัครTCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio กับคณะเภสัชศาสตร์ มช. 👏🐘 รับสมัคร 31 ต.ค. – 9 พ.ย. 2566 📣 2 โครงการดังนี้ 1. การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวน 20 คน […]

📣📣 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา (Module System) ประจำปี 2567 https://dmsic.moph.go.th/index/detail/9…

📣📣 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา (Module System) ประจำปี 2567 https://dmsic.moph.go.th/index/detail/9317 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อสมัครเข้าร่วมประชุมของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาล […]

Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ดับเบิลยู มอลล์ จำกัด เปิดโรงพยาบาลสัตว์ “PET CMU: ศูนย์ดูแลสัตว์เลี้ยง” แห่งใหม่ สำหรับดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ. […]

💚🎊 สิ้นสุดการรอคอย! 🎊💚 🛎️ โดยทางสโมฯคณะเภสัชศาสตร์ได้ทำการเปิดรับออเดอร์ผ้าคาด “เภสัชศาสตร์” สำหรับกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยประจำปี …

💚🎊 สิ้นสุดการรอคอย! 🎊💚 🛎️ โดยทางสโมฯคณะเภสัชศาสตร์ได้ทำการเปิดรับออเดอร์ผ้าคาด “เภสัชศาสตร์” สำหรับกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยประจำปี 2565 ผ้าคาดลาย ‘เภสัชศาสตร์’ ขนาด 100*5 cm โดยมี 2 เกรดให้เลือกซื้อ 1. […]

เรียนแจ้งเพื่อนสมาชิกเภสัชกร และประชาชนทั่วไปทุกท่าน เนื่องด้วยมีประชาชนหลายท่านสอบถามเข้ามาถึงสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึ…

เรียนแจ้งเพื่อนสมาชิกเภสัชกร และประชาชนทั่วไปทุกท่าน เนื่องด้วยมีประชาชนหลายท่านสอบถามเข้ามาถึงสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นเจ้าของหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ว่ามีแห่งใดบ้าง? . . ในการนี้สภาเภสัชกรรม […]

ถ้า Resume ดี! มีชัยไปกว่าครึ่ง!…🏆 🎉ขอเชิญนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 และชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมพัฒนา…

ถ้า Resume ดี! มีชัยไปกว่าครึ่ง!…🏆 🎉ขอเชิญนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 และชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะการเขียน”RESUME” ถ้า Resume ดี! มีชัยไปกว่าครึ่ง!…🏆 🎉ขอ […]