คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.ธราพงษ์ ศรีสงคราม และ รศ.ดร.เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง อาจารย์ประจำสาขา…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.ธราพงษ์ ศรีสงคราม และ รศ.ดร.เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเคมี ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนา […]

ขอเชิญเข้าร่วม อบรมความปลอดภัยในการทำงานห้องปฏิบัติการ ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยา…

ขอเชิญเข้าร่วม อบรมความปลอดภัยในการทำงานห้องปฏิบัติการ ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูโพสต์ต้นฉบับ

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

7 มีนาคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรม Basic-Intermediate Power BI และการประยุกต์ใช้ Power BI ระยะที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. วรารัตน์ สงฆ์แป้น จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาล […]

#ข่าวดี!!! #คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มจำนวนรับ รอบ 2 #โควตาภาค ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ #ภาคปกติ เดิมรับ 15 เพิ่…

#ข่าวดี!!! #คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มจำนวนรับ รอบ 2 #โควตาภาค ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ #ภาคปกติ เดิมรับ 15 เพิ่มเป็น 30 #โครงการพิเศษ เดิมรับ 15 เพิ่มเป็น 33 #นานาชาติ เดิมรับ 15 เพิ่มเ […]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวกัญญาณัฐ เรืองศรีจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ในโอกาสที่ได้รับแต่งต…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวกัญญาณัฐ เรืองศรีจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการทั่วไป ระดับชำนาญการ ในคราวประชุมคณะกรรมการบริห […]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.จริญญา คำภักดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา ที่ได้รับกา…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.จริญญา คำภักดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง #ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโน […]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ รศ.สุณี เลิศสินอุดม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ที่บทความวิจั…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ รศ.สุณี เลิศสินอุดม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ชื่อวารสาร Heliyon ใน […]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.วีรวรรณ อุชายภิชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ได้รั…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.วีรวรรณ อุชายภิชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ได้รับทุนโครงการวิจัยภายใต้แผนโครงการวิจัยและพัฒนากัญชงและกัญชาเพื่อการแพทย์และอุต […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ ศ.ดร.ศักดา ดาดวง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ชื่อวารสาร Applied B […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

คณะเภสัชศาสตร์ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Basic-Intermediate Power BI และการประยุกต์ใช้ Power BI ระยะที่ 1 28 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรม Basic-Intermediate Power BI และการประยุ […]