Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

การอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา หัวข้อ การยกร่างคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูโพ […]

สวัสดีครับทุกๆคน ในวันที่ 19-20 มกราคม 2566 สามารถมาพบ และรู้จักกับคณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่นได้ที่ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ ศู…

สวัสดีครับทุกๆคน ในวันที่ 19-20 มกราคม 2566 สามารถมาพบ และรู้จักกับคณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่นได้ที่ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก บูธที่ 96 รวมทั้งมารู้จักคณะเภสัชศาสตร์ใ […]

คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ศิษย์ปัจจุบัน สามารถใช้สิทธิ์ชำระ 2 ครั้งได้ * ติดต่อ inbox สมาคมฯ เพื่อใช้สิทธิ์ดังกล่าว

คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ศิษย์ปัจจุบัน สามารถใช้สิทธิ์ชำระ 2 ครั้งได้ * ติดต่อ inbox สมาคมฯ เพื่อใช้สิทธิ์ดังกล่าว ดูโพสต์ต้นฉบับ

ภญ.กนกพร ธัญมณีสิน ประธานคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งฯ ลงนามในคำสั่ง เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการจัดการเ…

ภญ.กนกพร ธัญมณีสิน ประธานคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งฯ ลงนามในคำสั่ง เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระพ.ศ. 2566 […]

ขอเชิญประธานรุ่นและศิษย์เก่าทุกท่าน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 14 มกราคม…

ขอเชิญประธานรุ่นและศิษย์เก่าทุกท่าน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 14 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ […]

This content isn’t available right now

แจ้งจากประธานคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ภญ.กนกพร ธัญมณีสินและคณะฯ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถยื่นใบสมัครได้ที่สมาคมศิษย์เก่าเภสัชสาสตร์ มหา […]

สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์.ม.ขอนแก่น รุ่นท…

สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์.ม.ขอนแก่น รุ่นที่ 12 (RX12 KKU) ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ป […]

Timeline การดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระ พ.ศ.2566 – 2568

Timeline การดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระ พ.ศ.2566 – 2568 ดูโพสต์ต้นฉบับ