Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย คณะเภสัชศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.ปฐมทรรศน์ ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารกลยุทธและพัฒนาองค์กร รศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิ […]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอส่งกำลังใจให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 36 ทุกคนประสบความสำเร็จในการสอบ PLE-PC1…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอส่งกำลังใจให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 36 ทุกคนประสบความสำเร็จในการสอบ PLE-PC1 และ PLE-PC2 ในวันที่ 18 , 24 และ 26 มีนาคม 2566 ดูโพสต์ต้นฉบับ

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม รศ.ดร.เยาวเรศ […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2565 ณ ห้อง 2316 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการราย […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ ทีมฟอร์ด เลนเจอร์ ลอบสเตอร์ ประกอบด้วยนางสาวจินตพร ไหลไพบูลย์ นายกิตติพงษ์ คุขุนทด นายจิรายุทธ ด่านสุข และนายวิทวัส แหว่กระโทก ตัวแทนนักศึกษาเภ […]

ขอเชิญสมาชิกสามัญ ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มข. ทุกรุ่น ทุกหลักสูตร ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแ…

ขอเชิญสมาชิกสามัญ ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มข. ทุกรุ่น ทุกหลักสูตร ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระพ.ศ. 2566 – 2568 ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 21 มกราคม 2566 ระหว่า […]

Photos from สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 14 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ที่ทำการสมาคมศิษย์เก่า […]

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระพ.ศ. 2566 – 2568 โ…

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระพ.ศ. 2566 – 2568 โดยมีผู้สมัครฯ จำนวน 1 ราย ได้แก่ 1. เภสัชกรสุภนัย ประเสริฐสุข หมายเลข 1 […]

ขอเชิญใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระพ.ศ. 2566 – 2568 ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 21 มกรา…

ขอเชิญใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระพ.ศ. 2566 – 2568 ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 21 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. และประกาศผลคะแนนภายในเวลา 18.00 น. […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ นายเจตนา วีระกุล นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา ที่ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1” ในการนำเสนอผลงานวิจ […]