Photos from สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

ภก.สุโรจน์ แพงมา ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยภญ.วีรยา ถาอุปชิตและภญ.อังศุรัตน์ ยิ้มละมัย กรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมต้อนรับพี่ๆศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มข.รุ่น 1 ในโอกาสพบปะสังสรรค์และเยี่ยมชมคณะเภสั […]

สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับรศ. ดร.ภก.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5 ในโอกาสได้…

สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับรศ. ดร.ภก.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5 ในโอกาสได้รับรางวัล ” เภสัชกรคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2566 ” ประเภทงานวิชาก […]

สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.ภก.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 5…

สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.ภก.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 5 RX5 KKU เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี […]

#ทัวร์วัฒนธรรมสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลับมาอีกครั้ง ครั้งที่ 6 นี้นำท่านเดินทางสู่ บาหลี : เกาะมรกต อัญมณ…

#ทัวร์วัฒนธรรมสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลับมาอีกครั้ง ครั้งที่ 6 นี้นำท่านเดินทางสู่ บาหลี : เกาะมรกต อัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดีย เดินทาง : ปลายเมษายน – ต้นพฤษภาคม( รอยืนยัน ) […]

Photos from สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข นายกสมาคมฯร่วมต้อนรับศิษย์เก่าฯและมอบทุนร่วมสนับสนุนสโมสรนักศึกษาในการจัดงานแข่งบาสเกตบอล ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันเชื่อมสัมพันธ์ ในงานสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน […]

สมาคมศิษย์เก่าขอร่วมแสดงความยินดีด้วยครับ

สมาคมศิษย์เก่าขอร่วมแสดงความยินดีด้วยครับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ เภสัชกรลิตาภัทร บุตรสำราญ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้ครองตำแหน่ง MISS LGBT THAILAND 2023 คนที่ 9 ขอ […]

Photos from สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญศิษย์เก่าและเภสัชกรที่สนใจร่วมต้อนรับและทำกิจกรรมกับชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย – ร่วมแข่งขันฟุตบอลในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา […]

Photos from สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

#คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระปี พ.ศ.2566 – 2568 ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นชุดเดิมได้หมดวาระลงและได้มีการจัดการเลือกตั้ […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มข. จัดกิจกรรม 💦”ม่วนซื่นสงกรานต์ รดน้ำขอพร” 💦 🌺 ในวันที่ 11 เมษายน 2566 🌺 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์ คณบดีท่านแรกของคณะเภสัชศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำ […]

#คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร รอบ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 4-8 เม.ย….

#คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร รอบ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 4-8 เม.ย.66 รายละเอียดดังนี้ 1. Link รับสมัคร : https://student.admissions.kku.ac […]