Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

17 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมความปลอดภัยเบื้องต้นในการทำงานในห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566 โดย ผศ.ดร.ปฐมทรรศน์ ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร เป็นประธานก […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

17 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับ นักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยฝึกงาน ณ กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพท […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.ภก.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่นรุ่นที่ 5 Rx5 KKU เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำ […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

12 ก.พ.66 ฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะนำวิชาชีพและชี้แจงรายวิชาและสาขาย่อยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ โดยได้รับ […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

ภาพบรรยากาศ 🏀กิจกรรมบาสเกตบอลชั้นปีและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565⛹️‍♂️ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.ประธาน ฦาชา ผ […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

ด่วน !!! องค์การเภสัชกรรม กองวิจัยเภสัชภัณฑ์และนวัตกรรม ฝ่ายวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม รับสมัครนักวิจัยหลายตำแหน่ง https://www.gpo.or.th/ #pharmacykku #pharmkku #pharmnews ดูโพสต์ต้นฉบับ

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมงานพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566 วันที่ 27 มกราคม 2566 ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อม ผศ.ดร.ปฐมทรรศน์ ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร […]

ขอเชิญคณาอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เพื่อรับฟังการอภิปรายแบบแลกเปลี่…

ขอเชิญคณาอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เพื่อรับฟังการอภิปรายแบบแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง Visiting Professor กับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เพ […]