ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 1. ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 1. ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ Link : https://student.admissions.kku.ac.th 2. แนวปฏิบัติสำ […]

Photos from สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและสานสายใยเภสัชสัมพันธ์ ในโอกาสที่น้องๆสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2566 นี้ โดยนายกสมาคมศิษย์เก่าฯได้ร่วมถ่ายทอดหลักคิดการทำงานและจรร […]

#ปิดการจองทัวร์วัฒนธรรม สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจ สอบถามมาอย่างล้นหลามต่อเนื่อง ด้ว…

#ปิดการจองทัวร์วัฒนธรรม สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจ สอบถามมาอย่างล้นหลามต่อเนื่อง ด้วยจำนวนที่นั่งจำกัดและเพื่อการดูแลที่ดีที่สุด ตามแนวทางของกิจกรรมทัวร์วัฒ […]

Photos from สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

ทัวร์วัฒนธรรม สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มัณฑะเลย์และพุกาม สนุก อบอุ่นเเละเป็นกันเองมาเดี่ยวไม่ต้องกลัวเหงา ความเขินอายจะค่อยๆหายไป มั่นใจกับทีมงานสมาคมศิษย์เก่าฯที่เราคัดเลือกบ […]

Photos from สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

#กำหนดการเดินทาง ทัวร์วัฒนธรรมสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6 . . บาหลี : เกาะมรกต อัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดีย . เดินทาง : 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 ระยะเวลา : 4วัน 3 […]

ทัวร์วัฒนธรรมสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6 . . บาหลี : เกาะมรกต อัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดีย . เดินทาง …

ทัวร์วัฒนธรรมสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6 . . บาหลี : เกาะมรกต อัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดีย . เดินทาง : 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 ระยะเวลา : 4วัน 3 คืน พิเศษ…โ […]

ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมกันเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ปี 2566 #RXKKU โดยรายชื่อที่ร่วมก…

ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมกันเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ปี 2566 #RXKKU โดยรายชื่อที่ร่วมกันเสนอมา จะถูกไปนำเสนอต่อกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาและเสนอชื่อไปยังมหาว […]

ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข นายกสมาคมศิษย์เก่าฯและทีมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ปางยืน ร…

ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข นายกสมาคมศิษย์เก่าฯและทีมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ปางยืน รุ่นแรก ซึ่งสมาคมฯได้จัดสร้างขึ้น เพื่อแสดงความยินดีแด่ – รศ.ดร.ภก […]

บรรยากาศห้วงเวลาที่ รศ.ดร.ภก.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา ( อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นและอดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ …

บรรยากาศห้วงเวลาที่ รศ.ดร.ภก.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา ( อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นและอดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มข.) ได้พบปะออนไลน์กับพี่ๆศิษย์เก่ารุ่น1 ในโอกาสที่พี่ๆได้มาพบปะสังสรร […]