Photos from สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาร่วมประชุมและให้ความเห็นในแนวทางพัฒนาสมาคมศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานประชุมใหญ่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ข้อมูลทั้งหมดจะได้รวบรวมและนำไปปรับปรุงหร […]

สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.วิภารัตน์ ลี้ชัยกิจเจริญ ( ศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษา) รพ.ภูเวียง จ…

สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.วิภารัตน์ ลี้ชัยกิจเจริญ ( ศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษา) รพ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ในโอกาสรับรางวัล ” เภสัชกรคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2564 &#8 […]

สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ศศิธร เอื้ออนันต์ (RX11) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ใน…

สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ศศิธร เอื้ออนันต์ (RX11) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสรับรางวัล ” เภสัชกรคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2564 “ ดูโพสต์ต […]

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ” เภสัชกรคนดีศรีอีสาน ” และประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบ…

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ” เภสัชกรคนดีศรีอีสาน ” และประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 (The 13th Annual Northeast Pharmacy Researc […]

สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับ ศาตราจารย์ ภญ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 ) อาจารย์สั…

สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับ ศาตราจารย์ ภญ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 ) อาจารย์สังกัด สาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสได้รับ […]

Photos from สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีและสรุปผลงาน ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์และถ่ายทอดสดทางเพจสมาคมศิษย์เก่าฯ ดูโพสต์ต้นฉบับ

สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ เภสัชกรสุโรจน์ แพงมา ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทย…

สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ เภสัชกรสุโรจน์ แพงมา ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 ………………&#82 […]