Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ ทีมฟอร์ด เลนเจอร์ ลอบสเตอร์ ประกอบด้วยนางสาวจินตพร ไหลไพบูลย์ นายกิตติพงษ์ คุขุนทด นายจิรายุทธ ด่านสุข และนายวิทวัส แหว่กระโทก ตัวแทนนักศึกษาเภ […]

ขอเชิญสมาชิกสามัญ ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มข. ทุกรุ่น ทุกหลักสูตร ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแ…

ขอเชิญสมาชิกสามัญ ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มข. ทุกรุ่น ทุกหลักสูตร ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระพ.ศ. 2566 – 2568 ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 21 มกราคม 2566 ระหว่า […]

Photos from สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 14 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ที่ทำการสมาคมศิษย์เก่า […]

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระพ.ศ. 2566 – 2568 โ…

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระพ.ศ. 2566 – 2568 โดยมีผู้สมัครฯ จำนวน 1 ราย ได้แก่ 1. เภสัชกรสุภนัย ประเสริฐสุข หมายเลข 1 […]

ขอเชิญใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระพ.ศ. 2566 – 2568 ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 21 มกรา…

ขอเชิญใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระพ.ศ. 2566 – 2568 ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 21 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. และประกาศผลคะแนนภายในเวลา 18.00 น. […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ นายเจตนา วีระกุล นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา ที่ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1” ในการนำเสนอผลงานวิจ […]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.ธราพงษ์ ศรีสงคราม และ รศ.ดร.เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง อาจารย์ประจำสาขา…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.ธราพงษ์ ศรีสงคราม และ รศ.ดร.เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเคมี ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนา […]

ขอเชิญเข้าร่วม อบรมความปลอดภัยในการทำงานห้องปฏิบัติการ ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยา…

ขอเชิญเข้าร่วม อบรมความปลอดภัยในการทำงานห้องปฏิบัติการ ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูโพสต์ต้นฉบับ

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

7 มีนาคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรม Basic-Intermediate Power BI และการประยุกต์ใช้ Power BI ระยะที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. วรารัตน์ สงฆ์แป้น จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาล […]

#ข่าวดี!!! #คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มจำนวนรับ รอบ 2 #โควตาภาค ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ #ภาคปกติ เดิมรับ 15 เพิ่…

#ข่าวดี!!! #คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มจำนวนรับ รอบ 2 #โควตาภาค ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ #ภาคปกติ เดิมรับ 15 เพิ่มเป็น 30 #โครงการพิเศษ เดิมรับ 15 เพิ่มเป็น 33 #นานาชาติ เดิมรับ 15 เพิ่มเ […]