ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเภสัชกรศิษย์เก่าดีเด่น เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 สาขาเพิ่มเติม . RX KKU Alumni Award 2023 . โ…

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเภสัชกรศิษย์เก่าดีเด่น เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 สาขาเพิ่มเติม . RX KKU Alumni Award 2023 . โดยผู้มีรายนามดังกล่าว จะรับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เภสัชศาสตร์ มหาวิทยา […]

Photos from สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

ขอเชิญรับรางวัลเภสัชกรศิษย์เก่าดีเด่น เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น . สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นใคร่ขอเรียนเชิญ เภสัชกรศิษย์เก่า ซึ่งได้รับรางวัลเภสัชกรศิษย์เก่าดีเด่น เภสัชศาสตร์ […]

Photos from สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข นายกสมาคมฯ และภญ.ศศิธร เอื้ออนันต์ อุปนายกฯ เข้าพบคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.ภก.นรินทร์ จันทร์ศรี และ รศ.ดร.ภญ.เย […]

Photos from สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเภสัชกรศิษย์เก่าดีเด่น เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น #สาขาผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ . RX KKU Alumni Award 2023 . โดยผู้มีรายนามดังกล่าว จะรับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เภสัชศ […]

Photos from สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเภสัชกรศิษย์เก่าดีเด่น เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น #สาขาสร้างความเข้มแข็งชุมชน . RX KKU Alumni Award 2023 . โดยผู้มีรายนามดังกล่าว จะรับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เภสัชศาส […]

Photos from สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเภสัชกรศิษย์เก่าดีเด่น เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น #สาขาบริหารงานธุรกิจ . RX KKU Alumni Award 2023 . โดยผู้มีรายนามดังกล่าว จะรับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เภสัชศาสตร์ มหา […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทรรศน์ ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ศุภชัย ติยวรนันท์ รองประธานคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร ค […]