#คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ นางวาสนา ปทุมธนทรัพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้…

#คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ นางวาสนา ปทุมธนทรัพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง #นักจัดการงานทั่วไป #ระดับชำนาญการ ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหา […]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครรอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2566 1. สมัครได้ที่ link : https://student.mytcas.com/?…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครรอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2566 1. สมัครได้ที่ link : https://student.mytcas.com/?fbclid=IwAR00jfd0Q39o7XU4n2m91TaO_pGceHAPuF49_haGAyORwu0c3VHbPSsF04c 2. […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยนางสาวจีระวัฒน์ หาญเวช รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์ หัวหน้างาน และบุคลากร นำช่อดอกไม้แสดงความยินด […]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.แคทรียา สุทธานุช และ รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร อาจารย์ประจำสาขาวิ…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.แคทรียา สุทธานุช และ รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเคมี ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนา […]

#คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ ภก.อัฐพร กิจนิธิวรวริศ ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 17 (RX17/ KKU35) ใ…

#คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ ภก.อัฐพร กิจนิธิวรวริศ ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 17 (RX17/ KKU35) ในโอกาสได้รับรางวัล #ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำป […]

#คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ ภก.อัฐพร กิจนิธิวรวริศ ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 17 (RX17/ KKU35) ใ…

#คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ ภก.อัฐพร กิจนิธิวรวริศ ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 17 (RX17/ KKU35) ในโอกาสได้รับรางวัล #ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำป […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

27 เมษายน 2566 งานบริหารกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จัดประชุมแนวทางการพัฒนาองค์กร ให้กับบุคลากรของคณะฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธาน และ ผศ.ดร.ปฐ […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์นักศึกษากับนักศึกษาต่างชาติ International Night 2023 ‘ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 คณะเภสัชศาสตร์ โดย ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดกิจ […]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ ภก.ปิยเชษฐ์ จตุเทน ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 8 (RX8 / KKU26) ในโอกาส…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ ภก.ปิยเชษฐ์ จตุเทน ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 8 (RX8 / KKU26) ในโอกาสได้รับรางวัล ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565 ด […]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.ธราพงษ์ ศรีสงคราม และ รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร อาจารย์ประจำสาข…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.ธราพงษ์ ศรีสงคราม และ รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเคมี ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนา […]