คณะเภสัชศาสตร์ มข. คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation ดีเด่น ในงานประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2566…

คณะเภสัชศาสตร์ มข. คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation ดีเด่น ในงานประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2566 รศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช อาจารย์สาขาเภสัชกรรมคลินิก ภก.ชัชนินทร์ อจลานนท์ […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

24 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รับมอบต้นชวนชม / ต้นหยก จาก ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย สุกใส สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติ ณ ล […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

23 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้โอวาทและกำลังใจ แก่บุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 50 คน ที่เข้าร่วมทดสอบวัดสมรรถนะความฉลาดทางดิจิทัล ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดย ศู […]

#ประกาศ!!! กำหนดการสอบสัมภาษณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบ 3 Admission ปีการศึกษา 2566 – สอบสัมภาษณ์วันพุธ ที่ 31 พฤ…

#ประกาศ!!! กำหนดการสอบสัมภาษณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบ 3 Admission ปีการศึกษา 2566 – สอบสัมภาษณ์วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ อาคาร 3 (ตึกสีส้ม) คณะเภสัชศาสตร์ – ลงทะเบียนเข […]

#คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ ศ.ดร.ธเนศ พงศ์จรรยากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ได้รั…

#คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ ศ.ดร.ธเนศ พงศ์จรรยากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ได้รับ #สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ชื่อ “ไมโครพาร์ติเคิลนิโคติน-เคลย์ (Nicotine-clay mi […]

#คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน และ รศ.ดร.ตรีเพชร กาญจนภูมิ อาจารย์ประจำสาขาวิชา…

#คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน และ รศ.ดร.ตรีเพชร กาญจนภูมิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการร […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

คณะเภสัช แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 37 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เป็นตัวแทน มอบช่อดอกไม้แด่ […]

#ข่าวดี!!! คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มจำนวนรับ รอบ 3 ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ #ภาคปกติ เดิมรับ 5 เพิ่มเป็น 25 #โครง…

#ข่าวดี!!! คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มจำนวนรับ รอบ 3 ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ #ภาคปกติ เดิมรับ 5 เพิ่มเป็น 25 #โครงการพิเศษ เดิมรับ 5 เพิ่มเป็น 19 #นานาชาติ เดิมรับ 5 เพิ่มเป็น 21 . คณะเภส […]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 4 อัตรา ดั…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ 1. ตำแหน่ง เภสัชกร พนักงานมหาวิทยาลัย เลขประจำตำแหน่ง 380 จำนวน 1 อั […]