Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University’s post

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร. จิตติมา ลัคนากุล รองคณบดีฝ่ายพันธกิจสากลและวิรัชกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร. นฤพร สุตัณฑวิบูลย์ หัวหน้าภาควิชาวิทย […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University’s post

รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร. ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากรนำกระเช้าดอกไม้ไปร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 85 ปีแห […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University’s post

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและขยายเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ ณ เมืองเซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20-24 ตุลาคม 2566 ภายใต้โครงการยุท […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University’s post

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญจาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยซุงคยุนกวาง สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาการวิจัยระดับนานาชาติ และร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ และการแ […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University’s post

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2566 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย […]

ปิยมหาราชาธิราชรำลึก ๒ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า และนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มห…

ปิยมหาราชาธิราชรำลึก ๒ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า และนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูโพสต์ต้นฉบับ

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University’s post

ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี ผศ.ภก.ดร.วิศรุต บูรณสัจจะ ผู้ช่ […]

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเตชินี มโนภักดี เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) กลุ่มงานบ…

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเตชินี มโนภักดี เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) กลุ่มงานบริการการศึกษาและกิจการนิสิต สังกัดฝ่ายวิชาการ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง […]

ขอประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับยาผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง Course No. 4.1 : Pro…

ขอประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับยาผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง Course No. 4.1 : Process Validation Principles (หลักสูตรด้าน Process Validation ขั้นพื้นฐา […]