Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University’s post

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.สรกนก วิมลมั่งคั่ง หัวหน้าภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ และนายชญาฤทธิ์ วิลัยรัตน์ นิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิชาการประจำปีด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 20 จัดโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ เวทีกลาง อาคาร 11-12 และห้องประชุมฟีนิกซ์ 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.