Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม’s post

วันที่ 18 มีนาคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดงานอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support; BLS) จากทีมวิทยากร กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ โรงพยาบาลตากสิน โดยจัดอบรมให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ขั้ […]

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปี ช่วยกันแสดงความคิดเห็น ที่มีต่อหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 25…

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปี ช่วยกันแสดงความคิดเห็น ที่มีต่อหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565 อันนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาค […]

💚✍️หลังสอบเสร็จ น้องๆ มีสุขภาพใจ เป็นอย่างไรบ้างนะ🤔 💙🤍UBU Wellness Mind ขอเชิญชวนน้องๆ มาเช็คสุขภาพใจ💖 👉เพียงตอบแบบสำรวจ 🥳🎉น้อง…

💚✍️หลังสอบเสร็จ น้องๆ มีสุขภาพใจ เป็นอย่างไรบ้างนะ🤔 💙🤍UBU Wellness Mind ขอเชิญชวนน้องๆ มาเช็คสุขภาพใจ💖 👉เพียงตอบแบบสำรวจ 🥳🎉น้องๆ มีสิทธฺ์ลุ้นรับรางวัลมากมาย!!! . 📌สามารถตอบแบบสำรวจได้ตั้งแต่วันที่ 1 […]

Photos from สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

[หมดเขต​ส่ง 1 เม.ย. 66]​ 🚫สำหรับ​ผู้ที่มีชั่วโมง​จิต​อาสา​ปีการศึกษา​2565 ไม่ครบ36ชั่วโมง​(12หน่วยกิจกรรม)​ และประสงค์​เรียน​E-learning​เพื่อเก็บชั่วโมง​เพิ่มเพื่อให้ครบชั่วโมง​ขั้นต่ำ​🚫 📌โปรดอ่านคำ […]

ประกาศผลการเรียน ภาคการศึกษา 2/2565 วันที่ 21 มี.ค.66 เป็นต้นไป ตรวจสอบได้ที่ reg.ubu.ac.th เมนู ผลการศึกษา

ประกาศผลการเรียน ภาคการศึกษา 2/2565 วันที่ 21 มี.ค.66 เป็นต้นไป ตรวจสอบได้ที่ reg.ubu.ac.th เมนู ผลการศึกษา ดูโพสต์ต้นฉบับ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคน ในการสอบนะคะ ผ่าน 100% 🥰🥰

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคน ในการสอบนะคะ ผ่าน 100% 🥰🥰 ดูโพสต์ต้นฉบับ

Online On Tour

https://fb.watch/jbCT1EOgOp/ Rx UBU Alumni Online Ontour EP.4 มาฟังบทบาทของเภสัชกรยุคใหม่จากพี่ๆศิษย์เก่ากันค่ะ ดูโพสต์ต้นฉบับ

Photos from กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

📌เกณฑ์​​และวิธีการ​ตรวจสอบ​ชั่วโมง​จิต​อาสา​สำหรับ​การยื่นกู้ยืม​ปีการศึกษา​ 2566 ของ ม.อุบล​ฯ​ 💯น้องๆนศ.ปัจจุบัน​ของ ม.อุบล​ฯ​ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยทุกกลุ่มต้องมีชั่วโมง​จิต​อาสา​ในระบบทะเบียน​กิจกร […]