Pharma Trek มุ่งทะยานสู่ดาว SU21

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบค้างคืนทางค่ายจะจัดที่พักให้ ซึ่งรายละเอียดที่พักสามารถติดตามได้ที่เพจค่าย วันที่จัดกิจกรรม อาทิตย์ 13 – จันทร์ 14 สิงหาคม 2566 […]

Born to be pharmacist อาทิตย์ 20 สิงหาคม 66

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม อาทิตย์ 20 สิงหาคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย เสาร์ 19 สิงหาคม 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน […]

คะแนนสอบ กสพท. เภสัช ปีการศึกษา 2566 เรียงตามคะแนนต่ำสุด

คณะเภสัชศาสตร์ คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด คะแนนเฉลี่ย จุฬา บริบาล 69.4586 59.5683 61.0256 จุฬา อุตสาหการ 63.8211 57.9226 59.3411 มหิดล 68.9540 57.9168 59.2391 มธ. 61.7121 57.0547 57.6159 มศว บริบาล 57. […]

เภสัช GPO ก็เงินเดือนเป็นแสนได้นะ

เอาตารางเงินเดือน GPO มาให้ดูคร่าวๆ แต่จริงๆมันมีรายละเอียดปลีกย่อยกว่านี้นะครับ เช่น ตำแหน่ง อะไรแบบนี้ จะเห็นได้ว่า ปัจจุบัน เภสัชจบใหม่หลักสูตร 6 ปี เงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ 21,250 บาท ซึ่งอยู่ปร […]

ทำไมการเปิดคณะเภสัชต้องให้สภาเภสัชรับรองปริญญาก่อน ทั้งๆ พรบ.วิชาชีพ ระบุคุณสมบัติสมาชิกว่าให้ ทบวงมหาวิทยาลัยรับรองปริญญาก็ได้

อันนี้ขอเท้าความก่อนว่า การเปิดคณะเภสัช หน้าที่ของคนที่รับรองหลักสูตรเภสัชดังกล่าวคือสภามหาวิทยาลัย ตาม พรบ.อุดมศึกษา ดังนั้นการเปิดคณะเภสัช เป็นเรื่องของมหาวิทยาลัย สภาเภสัชไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ก […]

ถ้าไม่ได้เป็นเภสัชกร แล้วไปยืนขายยาได้ไหม ไปแล้วจะมีความผิดอะไรบ้าง?

ถ้าไม่ได้เป็นเภสัชกร ไม่ได้มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม แล้วไปยืนขายยา จะมีความผิดอะไรไหม? บทความนี้จะโฟกัสเฉพาะความผิดของคนขายอย่างเดียวนะครับ ไม่ได้โฟกัสความผิดของผู้รับอนุญาตหรือเจ้าของร้านและความผ […]

ค่าย 4 หมอ (แพทย์ ทันตแพทย์ สัตว์แพทย์ เภสัช)

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบค้างคืน วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 29 – อาทิตย์ 30 กรกฎาคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย อังคาร 25 กรกฎาคม 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื […]

ค่่ายบริหารยา ส.22 กค.66 (12.30-15.00) rabbit hub อนุสาวรีย์

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 22 กรกฎาคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน) […]

กรอบอัตรากำลังบุคลากรสาธารณสุขปี 69 จากผลการหารือ สธ.ร่วม ก.พ.

สรุป กรอบอัตรากำลังบุคลากรสาธารณสุขปี 69 จากผลการหารือ สธ.ร่วม ก.พ. เภสัชตำแหน่งราชการตามกรอบปี 69 14,809 คน เพิ่มจากกรอบปี 64 ที่ 11,652 คน คิดเป็น 27% โดยปัจจุบันมีปฏิบัติงานจริงอยู่ 9,954 คน มีอั […]

เปิดแล้ว !! ค่ายเภสัชกรรุ่นเยาว์ (Pharmacy camp) รุ่นที่ 3

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบของกิจกรรม กิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม อาทิตย์ 6 สิงหาคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย จันทร์ 26 มิถุนายน 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนว […]