เส้นทางฝันสู่รั้วเขียวมะกอกครั้งที่ 4 | 4th PSAT OPEN HOUSE

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้

รูปแบบกิจกรรม

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบไม่ค้างคืน

วันที่จัดกิจกรรม

เสาร์ 7 มกราคม 2566

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

เสาร์ 10 ธันวาคม 2565 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

จำนวนที่รับ

420 คน

ค่าใช้จ่าย

350 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

ม.ปลาย

สถานที่จัดกิจกรรม

อาคารอุทยานการเรียนรู้ป๋วยร้อยปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี (ดูแผนที่)

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

สหพันธ​์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (PSAT)

เพิ่มเติม

มีประกาศนียบัตร

สายอาชีวะสามารถสมัครได้

อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

🤔 PSAT คืออะไร ?

PSAT ย่อมาจาก THE PHARMACEUTICAL STUDENTS’ ASSOCIATION OF THAILAND หรือก็คือ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) มีวัตถุประสงค์จัดตั้งเพื่อ เป็นองค์กรศูนย์รวมของนิสิตนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์จากทั้ง 19 สถาบัน ทั่วประเทศไทย

🤔 4th PSAT Open House คืออะไร ?

กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้ามาศึกษา ค้นหาตัวเอง และสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อคณะเภสัชศาสตร์ โดยบรรยากาศ กิจกรรมภายในงานก็จะมีหลากหลาย อาทิ กิจกรรมการฟังบรรยายจากวิทยากรพิเศษ การ Workshop แลปปฏิบัติการ เตรียมยาในรูปแบบต่างๆ, การทดสอบหาคุณภาพหรือสารสำคัญของยา, เรียนรู้และเตรียมสมุนไพรในตำรับยาดม และการแนะแนวหรือให้คำปรึกษาการเรียนต่อในคณะเภสัชศาสตร์จากพี่ๆ ทั้ง 19 สถาบัน
น้องๆเคยสงสัยหรือคิดอยู่มั้ยว่า…

❓จบม.6 จะเรียนต่อคณะเภสัชดีไหม
❓คณะเภสัชต้องเรียนอะไรบ้างตลอดทั้ง 6 ปี
❓คณะเภสัชจะเหมาะกับตัวเองหรือเปล่า
❓แลปในคณะเภสัช พี่ๆ เค้าเรียนอะไรบ้าง
❓เรียนเภสัชจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง
❓แล้วสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยล่ะ พี่ๆ เภสัชมีบทบาทหน้าที่การทำงานอย่างไร
❓และคำถามอีกมากมาย🤔

ที่นี่มีคำตอบ❕

💊ขอเชิญน้องๆ มัธยมปลายมาร่วมไขข้อสงสัยและค้นหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน จากกิจกรรม “4th PSAT Open House เส้นทางฝันสู่รั้วเขียวมะกอก ครั้งที่ 4” 💊


CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

The post เส้นทางฝันสู่รั้วเขียวมะกอกครั้งที่ 4 | 4th PSAT OPEN HOUSE appeared first on CAMPHUB.


Share this:

Posted in ค่าย เภสัช.