ปริญญาเภสัชศาสตร์บัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ประจำปีการศึกษา 2559

ปริญญาเภสัชศาสตร์บัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ประจำปีการศึกษา 2559

สภาเภสัชกรรม ประกาศรับรองปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตของคณะเภสัชศาสตร์ต่างๆ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองในปีการศึกษา 2559 จำนวน 19 สถาบัน

1. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะเวลาการรับรอง 5 ปี (2557-2561)

2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะเวลาการรับรอง 5 ปี (2557-2561)

3. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะเวลาการรับรอง 5 ปี (2557-2561)

4. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะเวลาการรับรอง 5 ปี (2557-2561)

5. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะเวลาการรับรอง 5 ปี (2557-2561)

6. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลาการรับรอง 5 ปี (2557-2561)

7. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลาการรับรอง 5 ปี (2557-2561)

8. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระยะเวลาการรับรอง 5 ปี (2557-2561)

9. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะเวลาการรับรอง 5 ปี (2557-2561)

10. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะเวลาการรับรอง 5 ปี (2557-2561)

11. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะเวลาการรับรอง 5 ปี (2557-2561)

12. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ระยะเวลาการรับรอง 5 ปี (2557-2561)

13. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ระยะเวลาการรับรอง 5 ปี (2557-2561)

14. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (รับรองแบบมีเงื่อนไข) ระยะเวลาการรับรอง 1 ปี (2559)

15. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทริน์เอเชีย (รับรองแบบมีเงื่อนไข) ระยะเวลาการรับรอง 1 ปี (2559)

16. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รับรองแบบมีเงื่อนไข) ระยะเวลาการรับรอง 1 ปี (2559)

17. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (รับรองแบบมีเงื่อนไข) ระยะเวลาการรับรอง 1 ปี (2559)

18. คณะเภสัชศาสตร์ มหวิทยาลัยพายัพ (รับรองแบบมีเงื่อนไข) ระยะเวลาการรับรอง 1 ปี (2559)

19. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (รับรองแบบมีเงื่อนไข) ระยะเวลาการรับรอง 1 ปี (2559)

สำหรับน้องที่สงสัยว่า รับรองแบบมีเงื่อนไข คืออะไร สามารถหาคำตอบได้ในบทความเรื่อง ธุรกิจการศึกษา ความเป็นมา และความหมายที่แท้จริงของการรับรองแบบมีเงื่อนไข

อ้างอิง

ประกาศสภาเภสัชกรรมฉบับที่ 35/2558

ปริญญาเภสัชศาสตร์บัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ประจำปีการศึกษา 2559

 


Share this:

Posted in ข้อมูล/ข่าวแวดวงเภสัช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *