ข้อกำหนดจรรยาบรรณแพทย์เรื่องโฆษณาอันใหม่โหดกว่าของเภสัช

เนื่องจากช่วงนี้วงการเภสัชมีปัญหาดราม่าเรื่องโฆษณายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพกันเยอะ เลยไปส่องดู ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. 2565 ที่จะมีผลบังคับใช้วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นี้ ซึ่งพอไปดูแล้ว บอกเลยว่า อันใหม่นี้ โหดกว่าของเภสัชมาก

ข้อกำหนดของแพทย์

สำหรับข้อ 4, 5 และ 6 ที่พูดถึงเรื่องการโฆษณานั้น มีรายละเอียดดังนี้

  • ข้อ 4 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์อื่นใดในลักษณะโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากผู้ประกอบธุรกิจ
  • ข้อ 5 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่แสดงตนเพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพใด ๆ ต่อสาธารณะในลักษณะที่ทำให้ทราบว่าตนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากแพทยสภา
  • ข้อ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมมีสิทธิในการใช้ชื่อทางการค้าหรือชื่ออื่นใดของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อประโยชน์ในการบรรยายทางการแพทย์ในการประชุมวิชาการ ในการสอนบุคลากรทางการแพทย์ หรือการสอนนักศึกษาเกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุข
    เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เกี่ยวกับยา ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม มีสิทธิใช้ชื่อทางการค้าหรือชื่อทั่วไปของยาได้
    ในกรณีการให้ความรู้ตามวรรคหนึ่งทั้งทางตรงหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อประโยชน์ ในการดูแลสุขภาพของประชาชน ต้องได้รับอนุญาตจากแพทยสภา

จะเห็นได้ว่าไฮไลต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเมื่อเทียบกับข้อกำหนดเดิมคือการเพิ่มขึ้นมาของข้อ 6 แล้วตัดของเก่าเรื่องการรับเงิน 3000 บาทจากบริษัท (ข้อ 42 เดิม) กับ เรื่องการรับเฉพาะทุนไปดูงาน ตปท (ข้อ 43 เดิม) ออก

ทำให้ตามข้อบังคับใหม่นี้ แพทย์จะไม่สามารถรับเงินหรือผลประโยชน์จากการโฆษณาจากผู้ประกอบธุรกิจได้เลยและการเอ่ยชื่อการค้าแม้ว่าเป็นการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพจากแพทย์ต่อประชาชนทั่วไปตามข้อ 6 วรรค 3 ต้องได้รับอนุญาตจากแพทยสภา (อนุญาตให้ไม่ต้องขอก็ต่อเมื่อใช้ในการประชุมวิชาการ ในการสอนบุคลากรทางการแพทย์ หรือการสอนนักศึกษาเกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุขเท่านั้น) ในขณะที่ข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณของเภสัชกรระบุเพียงว่าต้องระมัดระวังไม่ไปส่งเสริมหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ให้ความรู้เท่านั้น ถือได้ว่าหลังจากข้อกำหนดจรรยาบรรณแพทย์เรื่องโฆษณาอันนี้บังคับใช้ จะโหดกว่าข้อกำหนดจรรยาบรรณเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพของเภสัชกรมาก

ข้อกำหนดของเภสัช

ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2538 กล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพไว้ที่ข้อ 30

จะเห็นได้ว่าข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2538 ที่บังคับใช้อยู่ทุกวันนี้ กล่าวถึงการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพไว้กว้างๆเพียงว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่เป็นผู้ให้ความรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในลักษณะต่างๆและโดยสื่อต่างๆ ต้องพึงระวังมิให้การกระทำดังกล่าวของตน หรือให้ผู้อื่นนำการกระทำดังกล่าวไปทำให้เข้าใจว่าส่งเสริมหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องที่ให้ความรู้นั้น” เท่านั้น


Share this:

Posted in ข้อมูล/ข่าวแวดวงเภสัช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *