📣 #6ชั่วโมงสุดท้าย ลงทะเบียนด่วน พร้อมร่วมอัพเดทความรู้การดูแลปัญหาผิว ในงานประชุมวิชาการออนไลน์ 📌 “Update Topical Skin Disea…

📣 #6ชั่วโมงสุดท้าย ลงทะเบียนด่วน
พร้อมร่วมอัพเดทความรู้การดูแลปัญหาผิว ในงานประชุมวิชาการออนไลน์

📌 “Update Topical Skin Disease and Treatment in Community Pharmacy”
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566
เวลา 14:00 – 16:30 น.

หัวข้อ “Update Topical Skin Disease and Treatment in Community Pharmacy”
บรรยายโดย อ.ภก.ดร.กิติยศ ยศสมบัติ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และหัวข้อ “Update Topical Acne-Melasma Diagnostic and Treatment”
บรรยายโดย นพ.วรภัทร ลิ้มสุทธิวันภูมิ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
https://regist.pat.or.th/index.php?r=register&project=66-F29
เภสัชกรที่ (1)ลงทะเบียนเข้าฟังล่วงหน้า (2)เข้าฟังการบรรยายจริง และ (3)ผ่านแบบทดสอบหลังเรียน จะได้รับคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด 2.5 หน่วยกิต

สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดย บริษัท ดี เค เอช เอส (ประเทศไทย) จำกัด

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.