📣 #6ชั่วโมงสุดท้าย ร่วมอัพพเดทความรู้ การให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ใส่ฟันปลอม สำหรับเภสัชกรร้านยา 📌 “Advising denture wearers in phar…

📣 #6ชั่วโมงสุดท้าย ร่วมอัพพเดทความรู้
การให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ใส่ฟันปลอม สำหรับเภสัชกรร้านยา

📌 “Advising denture wearers in pharmacy”
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566
เวลา 13:00-14:00 น.
🔹 บรรยายโดย ผศ.ทญ.จิรัฏฐ์ ศรีหัตถจาติ
สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
https://regist.pat.or.th/index.php?r=register&project=66-F10
(ปิดรับลงทะเบียน 20:00 น. วันนี้เท่านั้น)

เภสัชกรที่ (1)ลงทะเบียนเข้าฟังล่วงหน้า (2)เข้าฟังการบรรยายจริง และ (3)ผ่านแบบทดสอบหลังเรียน จะได้รับคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด 1 หน่วยกิต

สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดย เฮลีออน และบริษัท แกล็กโซสมิธไคล์น คอนซูมเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.