📣 เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ เรียนเชิญสมาชิกและเภสัชกรที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ 📌 “Dyspepsia …

📣 เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ เรียนเชิญสมาชิกและเภสัชกรที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์

📌 “Dyspepsia and Constipation Management in Community Pharmacy”
วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565
เวลา 14:00-15:00 น.
🔹บรยายโดย รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลราชวิถี

ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
https://regist.pat.or.th/index.php?r=register&project=65-F72

เภสัชกรที่ (1)ลงทะเบียนเข้าฟังล่วงหน้า (2)เข้าฟังการบรรยายจริง และ (3)ผ่านแบบทดสอบหลังเรียน จะได้รับคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด 1 หน่วยกิต

สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดย บริษัท ร้านยานอกกะลา จํากัด

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.