📣 เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรียนเชิญสมาชิกและเภสัชกรที่สนใจ เข้าร…

📣 เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรียนเชิญสมาชิกและเภสัชกรที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์

📌 “Modern Cancer Therapy with Precision Medicine for Pharmacist การรักษามะเร็งสมัยใหม่ กับการแพทย์แม่นยำสำหรับเภสัชกร”

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565
เวลา 8:00 – 16:15 น.

บรรยาย Policy and perspective:
– Cancer Therapy by NHSO (current status and future)
โดย ภก.ธนพัฒน์ เลาวหุตานนท์
สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์ สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

บรรยาย Fundamental:
– Molecular Genetics.
– Precision Medicine.
– Cancer Biomarkers.
โดย ภก.ผศ.ดร.สรวง รุ่งประกายพรรณ
ภาควิชาสารสนเทศทางสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

บรรยาย Cancer 101 :
– Cancer is a genetic disease.
– Cancer and Mutation.
ภก.ผศ.ดร.ปุรินทร์ เจริญสุขใส
โดย ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

บรรยาย Clinical application:
– Precision Medicine in Practice : Modern Cancer Treatment and Role of Pharmacist.
โดย ภก.รศ.ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

บรรยาย Future medicines :
– Drug Development for Modern Cancer Therapy.
โดย ภก.รศ.ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 1200 บาท
(รับจำนวนจำกัด 100 ท่าน)
ลงทะเบียนได้ที่ลิ้งก์
https://regist.pat.or.th/index.php?r=register&project=65-03

ปิดรับสมัครและชำระเงิน ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นี้เท่านั้น

เภสัชกรที่ (1)ลงทะเบียนเข้าฟังล่วงหน้า (2)เข้าฟังการบรรยายจริง และ (3)ผ่านแบบทดสอบหลังเรียน จะได้รับคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด 6 หน่วยกิต

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.