📣 เภสัชกรต้องรู้ #โพรไบโอติก ทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพของทางเดินอาหาร ลงทะเบียน วันนี้! แล้วพบกัน 📌 “โพรไบโอติกทางเลือกในก…

📣 เภสัชกรต้องรู้ #โพรไบโอติก
ทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพของทางเดินอาหาร
ลงทะเบียน วันนี้! แล้วพบกัน

📌 “โพรไบโอติกทางเลือกในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร ฝ
และหลักการเลือกใช้ให้ได้ผล”
วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565
เวลา 11:00-12:00 น.

🔹 บรรยายโดย ศ.นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์
อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
https://regist.pat.or.th/index.php?r=register&project=65-F39
เภสัชกรที่ (1)ลงทะเบียนเข้าฟังล่วงหน้า (2)เข้าฟังการบรรยายจริง และ (3)ผ่านแบบทดสอบหลังเรียน จะได้รับคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด 1 หน่วยกิต

สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดย บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) จำกัด

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.