📣 เตรียมพร้อมรับมือ อาการป่วยที่มาพร้อมอากาศที่เปลี่ยนแปลง อาการไอ เจ็บคอ หรือผื่นแพ้ผิวหนัง รักษาหายได้ อัพเดทความรู้ไปพร้อมๆกั…

📣 เตรียมพร้อมรับมือ อาการป่วยที่มาพร้อมอากาศที่เปลี่ยนแปลง
อาการไอ เจ็บคอ หรือผื่นแพ้ผิวหนัง รักษาหายได้ อัพเดทความรู้ไปพร้อมๆกัน

📌”Winter preparation for drug store”
วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565
เวลา 10:00 – 12:00 น.

บรรยาย “Key management of dermatitis in winter : the role of topical corticosteroid”
โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์เทอดพงศ์ เต็มภาคย์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรยาย “The management of sore throat and cough: Common symptom in winter season”
โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปารยะ อาศนะเสน
ภาควิชาโสด นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
https://regist.pat.or.th/index.php?r=register&project=65-F80
เภสัชกรที่ (1)ลงทะเบียนเข้าฟังล่วงหน้า (2)เข้าฟังการบรรยายจริง และ (3) ผ่านแบบทดสอบหลังเรียน จะได้รับคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด 2 หน่วยกิต

สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดย บริษัท เอ เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.