📣 #วันสุดท้าย อัพเดทความรู้การใช้สมุนไพรรักษาภาวะ cognitive impairment และโรคอื่นๆที่พบบ่อย 📌 “Role of Thai Herbal Medicines fo…

📣 #วันสุดท้าย อัพเดทความรู้การใช้สมุนไพรรักษาภาวะ cognitive impairment
และโรคอื่นๆที่พบบ่อย

📌 “Role of Thai Herbal Medicines for cognitive impairment & common illnesses”
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566
เวลา 10:00-11:00 น.
🔹 บรรยายโดย ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
และ ภก.ณัฐดนัย มุสิกวงศ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยด้านสมุนไพร และการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ลิงก์สำหรับลงทะเบียน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
https://regist.pat.or.th/index.php?r=register&project=66-F09
(ปิดรับลงทะเบียน 20:00 น. วันนี้เท่านั้น)

เภสัชกรที่ (1)ลงทะเบียนเข้าฟังล่วงหน้า (2)เข้าฟังการบรรยายจริง และ (3)ผ่านแบบทดสอบหลังเรียน จะได้รับคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด 1 หน่วยกิต

สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดย มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ และบริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.