📣 #วันสุดท้าย ลงทะเบียนด่วน❗️ ร่วมอัพเดทความรู้โรคตาแห้ง ไปพร้อมกัน 📌 “การดูแลคนไข้โรคตาแห้งเบื้องต้นในร้านขายยา” วันอาทิตย์ที…

📣 #วันสุดท้าย ลงทะเบียนด่วน❗️
ร่วมอัพเดทความรู้โรคตาแห้ง ไปพร้อมกัน

📌 “การดูแลคนไข้โรคตาแห้งเบื้องต้นในร้านขายยา”
วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566
เวลา 13:00 – 14:30 น.
บรรยายโดย พญ.สมพร จันทราจักษุแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา โรงพยาบาลราชวิถี

ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
https://regist.pat.or.th/index.php?r=register&project=66-F22
เภสัชกรที่ (1)ลงทะเบียนเข้าฟังล่วงหน้า (2)เข้าฟังการบรรยายจริง และ (3)ผ่านแบบทดสอบหลังเรียน จะได้รับคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด 1.5 หน่วยกิต

สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดย บริษัท แอ๊บวี่ ฟาร์มาซูติคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จำกัด

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.