📣 #วันสุดท้าย ลงทะเบียนก่อน 17:00 น. วันนี้เท่านั้น แล้วมาอัพเดทความรู้การดูแลผิวสวยไปพร้อมๆกัน 📌 “Care The Skin Bring on Your…

📣 #วันสุดท้าย ลงทะเบียนก่อน 17:00 น. วันนี้เท่านั้น แล้วมาอัพเดทความรู้การดูแลผิวสวยไปพร้อมๆกัน

📌 “Care The Skin Bring on Your Goal”
วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565
เวลา 10:00-11:30 น.

โดย ดร.ภก.กิติยศ ยศสมบัติ
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และ นพ.วรภัทร ลิ้มสุทธิวันภูมิ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
https://regist.pat.or.th/?r=register&project=65-F33

เภสัชกรที่ (1)ลงทะเบียนเข้าฟังล่วงหน้า (2)เข้าฟังการบรรยายจริง และ (3)ผ่านแบบทดสอบหลังเรียน จะได้รับคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด 1.5 หน่วยกิต

สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดย บริษัท ลีโอ ฟาร์มา ประเทศไทย จำกัด

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.