📣 #วันสุดท้าย พร้อมอัพเดทความรู้ EGb 761 กับการใช้ในการรักษา Vertigo-Dizziness และ MCI (ปิดรับลงทะเบียน 20:00 น. วันนี้เท่านั้น)…

📣 #วันสุดท้าย พร้อมอัพเดทความรู้ EGb 761 กับการใช้ในการรักษา
Vertigo-Dizziness และ MCI (ปิดรับลงทะเบียน 20:00 น. วันนี้เท่านั้น)

📌 “Flash talk on the role of Extract Ginkgo biloba EGb 761 for management in Vertigo-Dizziness & MCI in drugstore”
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566
เวลา 13:00 – 14:30 น.

บรรยายโดย
(1) อ.ภก.สิริชัย ชูสิริ
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ (2) ผศ.ภก.ดร.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ดำเนินการอภิปรายโดย
ภก.ดร.กิติยศ ยศสมบัติ
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
https://regist.pat.or.th/index.php?r=register&project=66-F33
เภสัชกรที่ (1)ลงทะเบียนเข้าฟังล่วงหน้า (2)เข้าฟังการบรรยายจริง และ (3)ผ่านแบบทดสอบหลังเรียน จะได้รับคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด 1.5 หน่วยกิต

สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดย บริษัท เอ เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.