📣 ลงทะเบียน #วันสุดท้าย อัพเดทความรู้การใช้ฮอร์โมน เพื่อการคุมกำเนิด และข้อบ่งใช้อื่นๆ (ปิดรับลงทะเบียน 20:00 น. วันที่ 11 พ.ย. …

📣 ลงทะเบียน #วันสุดท้าย อัพเดทความรู้การใช้ฮอร์โมน
เพื่อการคุมกำเนิด และข้อบ่งใช้อื่นๆ (ปิดรับลงทะเบียน 20:00 น. วันที่ 11 พ.ย. เท่านั้น)

📌 “Contraceptive Educational Program”
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566
เวลา 10:30 – 12:00 น.

บรรยาย Contraceptive patch : an inventive era of birth and cycle control
โดย ดร.ภก.กิติยศ ยศสมบัติ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บรรยาย Contraceptive pill-benefits beyond contraception
โดย ดร.ภญ.ภัณฑิรา ปริญญารักษ์ ภาควิชาเภสัชกรรมสังคมและการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
https://regist.pat.or.th/index.php?r=register&project=66-F31

เภสัชกรที่ (1)ลงทะเบียนเข้าฟังล่วงหน้า (2)เข้าฟังการบรรยายจริง และ (3)ผ่านแบบทดสอบหลังเรียน จะได้รับคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด 1.5 หน่วยกิต

สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดย แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) จำกัด

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.