📣 ลงทะเบียน พร้อมอัพเดทความรู้สำหรับเภสัชกรร้านขายยา 📌 “Update Common Practice in Drugstore” วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เ…

📣 ลงทะเบียน พร้อมอัพเดทความรู้สำหรับเภสัชกรร้านขายยา

📌 “Update Common Practice in Drugstore”
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566
เวลา 13:30 – 15:30 น.

บรรยาย Hydrogel: Effective Wound care management
โดย ผศ.ภญ.สิรินุช พละภิญโญ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรยาย Effectiveness of German Chamomile for sore throat treatment
โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปารยะ อาศนะเสน
ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
https://regist.pat.or.th/index.php?r=register&project=66-F32

เภสัชกรที่ (1)ลงทะเบียนเข้าฟังล่วงหน้า (2)เข้าฟังการบรรยายจริง
และ (3)ผ่านแบบทดสอบหลังเรียน
จะได้รับคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด 2 หน่วยกิต

สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดย บริษัท เอ เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.