📣 ลงทะเบียนด่วน ‼️ #12ชั่วโมงสุดท้าย อัพเดทความรู้และการรับมือภาวะ Long COVID กับโรค NCDs และ Mental Health 📌 “Impact of Lon…

📣 ลงทะเบียนด่วน ‼️ #12ชั่วโมงสุดท้าย
อัพเดทความรู้และการรับมือภาวะ Long COVID
กับโรค NCDs และ Mental Health

📌 “Impact of Long COVID on NCDs and Mental Health: What We Need to Know ?”

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565
เวลา 13:00 – 16:00 น.
บรรยาย “Long Covid” incidence, Real Cases Experience, and Immune-mediated Pathology
โดย ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรยาย “Impact of Long COVID on NCDs and Mental Health Pathology”
โดย ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บรรยาย “How Long COVID impact on Health System and NCDs & Metal Health Care”
โดย ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อภิปราย “Panel Discussion: Impact of Long COVID on NCDs and Mental Health”
โดย ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และ ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
https://regist.pat.or.th/index.php?r=register&project=65-F45

(ลงทะเบียนถึง 19:00 น. วันที่ 19 ก.ค. เท่านั้น)

เภสัชกรที่ (1)ลงทะเบียนเข้าฟังล่วงหน้า (2)เข้าฟังการบรรยายจริง และ (3)ผ่านแบบทดสอบหลังเรียน จะได้รับคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด 3 หน่วยกิต

สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดย บริษัท เวียร์ทริศ (ประเทศไทย) จำกัด

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.