📣 ร่วมอัพเดทความรู้แนวทางดูแลรักษาอาการปวดฟัน และการให้คำแนะนำอย่างเหมาะสม #ลงทะเบียนด่วน แล้วพบกันในงานประชุมวิชาการ 📌 “Advice…

📣 ร่วมอัพเดทความรู้แนวทางดูแลรักษาอาการปวดฟัน และการให้คำแนะนำอย่างเหมาะสม #ลงทะเบียนด่วน แล้วพบกันในงานประชุมวิชาการ

📌 “Advice & Management of Dental Pain For Community Pharmacy”
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565
เวลา 10:00-11:30 น.

บรรยายโดย อ.ทพ.นรชัย วงศ์กรเชาวลิต
อาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
https://regist.pat.or.th/?r=register&project=65-F35

เภสัชกรที่ (1)ลงทะเบียนเข้าฟังล่วงหน้า (2)เข้าฟังการบรรยายจริง และ (3)ผ่านแบบทดสอบหลังเรียน จะได้รับคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด 1.5 หน่วยกิต

สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดย บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า (ประเทศไทย) จำกัด

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.