📣 ดูแลรักษาผู้ป่วย ด้วยหลักการเลือกใช้ยาที่มีคุณภาพ และความเข้าใจเรื่องโภชนาการสารอาหาร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย 📌”…

📣 ดูแลรักษาผู้ป่วย ด้วยหลักการเลือกใช้ยาที่มีคุณภาพ
และความเข้าใจเรื่องโภชนาการสารอาหาร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย

📌”Better Food & Beyond Drug For Better Life”
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565
เวลา 10:30 – 12:00 น.

บรรยาย “Ginseng and nutritional components for better health”
โดย ภก. นินท์ พลเรือง เภสัชกรสาขาโภชนศาสตร์คลินิก กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

บรรยาย “Fexofenadine beyond histamine blockage: 25 years later”
โดย ดร.ภก. กิติยศ ยศสมบัติ คณะเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
https://regist.pat.or.th/index.php?r=register&project=65-F79
เภสัชกรที่ (1)ลงทะเบียนเข้าฟังล่วงหน้า (2)เข้าฟังการบรรยายจริง และ (3) ผ่านแบบทดสอบหลังเรียน จะได้รับคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด 1.5 หน่วยกิต

สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดย บริษัท ซาโนฟี (ประเทศไทย) จำกัด

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.