📣 ดูแลปัญหาสุขภาพแบบผู้หญิงๆ ในร้านขายยา #บทบาทเภสัชกร และ การเลือกใช้ยาและฮอร์โมนที่เหมาะสม 📌 “Women’s Health Matters #เรื่อง…

📣 ดูแลปัญหาสุขภาพแบบผู้หญิงๆ ในร้านขายยา
#บทบาทเภสัชกร และ การเลือกใช้ยาและฮอร์โมนที่เหมาะสม

📌 “Women’s Health Matters #เรื่องผู้หญิงพูดสิพูดได้”
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566
เวลา 09:30 – 12:15 น.

บรรยาย “Most common vaginal discharge in pharmacy community”โดย รศ.ร.อ.นพ. มานพชัย ธรรมคันโธ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวช และเวชศาสตร์ครอบครัว

บรรยาย “The Journey of Hormonal Pills เลือกดีเลือกที่ฮอร์โมน”
โดย รศ.ร.อ.นพ. มานพชัย ธรรมคันโธ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวช และเวชศาสตร์ครอบครัว
และ อ.ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ภาควิชาเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรยาย “Case Study: Women Health Management”
โดย รศ.ร.อ.นพ. มานพชัย ธรรมคันโธ
และ อ.ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน

ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
https://regist.pat.or.th/index.php?r=register&project=66-F25
เภสัชกรที่ (1)ลงทะเบียนเข้าฟังล่วงหน้า (2)เข้าฟังการบรรยายจริง และ (3)ผ่านแบบทดสอบหลังเรียน จะได้รับคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด 2.5 หน่วยกิต

สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดย บริษัท ไบเออร์ ไทย จำกัด

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.