📣เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนเภสัชกรทุกท่าน เข้าศึกษา e-learning module “Nutrition Master Class” หลักส…

📣เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญชวนเภสัชกรทุกท่าน เข้าศึกษา e-learning module “Nutrition Master Class” หลักสูตรโภชนบำบัดเพื่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
จากการศึกษาเชิงประจักษ์ โดย Endocrine Society

สามารถสมัครและเข้าศึกษาได้ที่ www.mntmasterclass.com

📌module 1: จากการควบคุมระดับน้ำตาลสู่ภาวะเบาหวานสงบ ในผู้
ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
📌module 2: การช่วยผู้ป่วยT2DM บรรลุเป้าหมาย

****หลังจบหลักสูตรท่านจะได้รับประกาศนียบัตร
เพื่อใช้อัพโหลดเป็นหลักฐานในการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE)
โดยลิ้งก์สำหรับทำแบบทดสอบหลังเรียน และอัพโหลดประกาศนียบัตรจะปรากฎในตอนท้ายของ module****

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.