เรียน เชิญเภสัชกรและผู้สนใจทุกท่านเข้าฟัง webinar ในหัวข้อ ‘Non-communicable diseases: Effective medication management and adher…

เรียน เชิญเภสัชกรและผู้สนใจทุกท่านเข้าฟัง webinar ในหัวข้อ ‘Non-communicable diseases: Effective medication management and adherence’ จาก FIP (International Pharmaceutical Federation) ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 17:00-18:30 น. งานนี้จะมีบรรยายแปลเป็นภาษาไทย และผู้เข้าร่วมจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ CPE 1.5 หน่วย
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม webinar ได้ที่: ลิงก์การลงทะเบียน

https://us02web.zoom.us/webinar/register/4116921654788/WN_DaXtJTYATzyxDxjq-k1pcQ

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases (NCD)) ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและถือเป็นความท้าทายด้านสุขภาพที่สำคัญระดับโลก ใน webinar นี้ เราจะพูดถึงความสำคัญของการจัดการยาอย่างเหมาะสมและการยึดมั่นในการจัดการโรค NCDs ในระยะยาว โดยเน้นที่แนวปฏิบัติและการปฏิบัติตามการจัดการยา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการไม่ปฏิบัติตามในผู้ป่วยโรค NCDs ที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ และมาตรการเพื่อส่งเสริมการใช้ยาในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง (LMICs) เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาด้วยยา ให้ความรู้แก่ผู้ป่วย และดำเนินมาตรการเพื่อปรับปรุงการรับประทานยา ดังนั้นจึงมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรค NCD ทั่วโลกมีสุขภาพที่ดีขึ้น
Feel free to use this text for your Facebook advertisement. Please make sure to replace “[https://us02web.zoom.us/webinar/register/4116921654788/WN_DaXtJTYATzyxDxjq-k1pcQ]” with the actual registration link for your webinar.
#FIPWebinar #เภสัชกร #สุขภาพ #FIP

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.