เภสัชกรโรงพยาบาลทำอะไรมากกว่าที่ท่านเห็น

รับประทานยาให้ครบ จะได้หายป่วยไว ๆ
เภสัชฯ ตั้งใจทำงานให้ทุกคนได้มีสุขภาพที่ดีครับ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.