เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรียนเชิญส…

เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรียนเชิญสมาชิก และเภสัชกรทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์

📌 “เวชศาสตร์ชะลอวัยเพื่อการบริหารเภสัชกรรม 2″
Anti-aging for Pharmacy – Module 2: Anti-aging Medicine & Health Prediction”
ระหว่างวันที่ 14 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2566

✨ หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับเภสัชกรโดยเฉพาะ หลักสูตรที่อัดแน่น และเจาะลึกเนื้อหาและความรู้ทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ฟื้นฟูสุขภาพ และชะลอความเสื่อมของร่างกาย อาทิ
– Hormone physiology in aging
– Hormone therapy
– Lifestyle Optimization
– Anti Aging Sport Medicine and Exercise
– LAB in Integrative Anti-aging practice
– Anti-aging Prediction & Pre-screening
– MetaMedicine
ให้สามารถบูรณาการความรู้ทางด้าน Anti-aging เพื่อนำไปยกระดับวิชาชีพเภสัชกรในปัจจุบัน

✨ สอนโดยคณะอาจารย์จากสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
✨ เรียนรูปแบบออนไลน์ 100%
✨ ได้รับ CPE 12 Credits และประกาศนียบัตร Anti-aging
✨ เจาะลึกเนื้อหาและองค์ความรู้ด้านเวชศาสต์ชะลอวัย
✨ ต่อยอดสู่ธุรกิจด้าน Anti-Aging
✨ ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเรียน Module 1 มาก่อน

📌อัตราค่าลงทะเบียน 6,000 บาท/ท่าน
รายละเอียดเพิ่มติมและลิ้งก์ลงทะเบียน https://regist.pat.or.th/index.php?r=register&project=66-01

***หากประสงค์ลงทะเบียนแบบกลุ่ม สามารถแจ้งความจำนงได้ที่ [email protected]

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.