งานและบทบาทของเภสัชกรปรับเปลี่ยนตลอดเวลาโดยเฉพาะตลาดระยะเวลา 3-5 ปีนี้ ทำอย่างไรให้คุณไม่ตกขบวนวิชาชีพที่มีบทบาทหน้าที่ใหม่ของเภ…

งานและบทบาทของเภสัชกรปรับเปลี่ยนตลอดเวลาโดยเฉพาะตลาดระยะเวลา 3-5 ปีนี้ ทำอย่างไรให้คุณไม่ตกขบวนวิชาชีพที่มีบทบาทหน้าที่ใหม่ของเภสัชกร ร่วมลงทะเบียนฟังแนวทางบทบาทวิชาชีพจากผู้กำหนดแนวนโยบายและผู้ริเริ่มปฏิบัติงานจริงในงานประชุมวิชาการของเภสัชกรรมสมาคม วันที่ 22 เมษายน 2566 ณ โรงแรม โฟร์วิง กทม หรือสมาชิก ภสท สามารถฟังรูปแบบออนไลน์ฟรี

ลงทะเบียนได้ที่
https://regist.pat.or.th/?r=register&project=66-02

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.