5 ผลงานเด่นทางเภสัชกรรมชุมชนสู่เวทีนานาชาติ FAPA 2023| @cpathai

https://youtu.be/Ygs5pwrgStg


5 ผลงานเด่นทางเภสัชกรรมชุมชนสู่เวทีนานาชาติ FAPA 2023ภก.สมพงษ์ อภิรมย์รักษ์ นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯรศ.ดร.ภญ.มยุ…

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.