📢วันอาทิตย์ที่ 24 ก.ค. เวลา 09.00-12.00 น. 2 CPE เน้นๆ ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 24 กค. 65 ในหัวข้อที่คนไข้วางใจให้เราเป็นที่ปรึกษา เ…

📢วันอาทิตย์ที่ 24 ก.ค. เวลา 09.00-12.00 น.
2 CPE เน้นๆ ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 24 กค. 65

ในหัวข้อที่คนไข้วางใจให้เราเป็นที่ปรึกษา
เช้า “ ทำร้านยาคุณภาพง่ายนิดเดียว”

ภก.สมพงษ์ อภิรมย์รักษ์ และ ภญ.เพ็ญทิพา แก้วเกตุทอง

✅การจัดการอาการท้องเสียฉับพลันในเด็ก
✅หลักการเลือกใช้ยาขยายหลอดลมสำหรับอาการไอ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.พญ.วรนุช จงศรีสวัสดิ์
รศ.นพ.ปารยะ อาศนะเสนคณะ

ลงทะเบียน https://zoom.us/webinar/register/WN_v91WLDe6R7KGAoQwaeBE2g

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.