📍ติดตามรายการหนี้แผ่นดิน บทบาทเภสัชกร กับงานส่งเสริมสุขภาพประชาชน โดย ภญ.สุณีรัตน์ กิตติคุณ เลขาธิการสมาคม https://youtu.be/I…

📍ติดตามรายการหนี้แผ่นดิน
บทบาทเภสัชกร กับงานส่งเสริมสุขภาพประชาชน
โดย ภญ.สุณีรัตน์ กิตติคุณ เลขาธิการสมาคม

https://youtu.be/IRoWQcDVqrQ

# ร้านยาใกล้บ้าน ใกล้ใจ
# เภสัชกรชุมชน ห่วงใยสุขภาวะที่ดีของประชาชน

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.