💥💥อย่าลืมปักหมุดบ่ายอังคารที่ 19 ก.ย @13.00-15.30 พี่โตชวนคุย :: 5 ผลงานเด่นทางเภสัชกรรมชุมชนสู่เวทีนานาชาติ FAPA 2023 ➡️ภก.สมพง…

💥💥อย่าลืมปักหมุดบ่ายอังคารที่ 19 ก.ย @13.00-15.30
พี่โตชวนคุย :: 5 ผลงานเด่นทางเภสัชกรรมชุมชนสู่เวทีนานาชาติ FAPA 2023
➡️ภก.สมพงษ์ อภิรมย์รักษ์ ➡️ รศ.ดร.ภญ.มยุรี ตั้งเกียรติกำจาย
➡️ภญ.ศิวพร ปีเจริญทรัพย์ ➡️ผศ.ภก.ประสิทธิชัย พูลผล
➡️ ภก.ธีระพงค์ เทพทวี ➡️ ภก.เมฆา วีระวานิช
✅ ปวดท้องน้อย
✅ ปวดหน่วง
✅ ปวดก่อนประจำเดือน
ค้นหาสาเหตุ แนวป้องกัน👇👇
ผศ.ดร.ภญ. ภัณฑิรา ปริญญารักษ์
คลิ๊กลงทะเบียน👇👇
https://zoom.us/webinar/register/WN_ohvXKS7WS_WLOnGRF6Wh4A#/registrati

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.