🎊สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ขอแสดงความยินดีกับ พี่พง ภก.ธีระพงค์ เทพทวี เภสัชกรภาคใต้ดีเด่นปี 2565 สาขาเภสัชกรรมชุมชน รางวัล…

🎊สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ขอแสดงความยินดีกับ
พี่พง ภก.ธีระพงค์ เทพทวี
เภสัชกรภาคใต้ดีเด่นปี 2565 สาขาเภสัชกรรมชุมชน
รางวัลแห่งความภูมิใจในวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนมา ณ ที่นี้

พี่พงเป็นสมาชิกของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)ที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ ได้เสียสละและช่วยเหลือสังคม ในกิจกรรมทางวิชาชีพอย่างมากทั้งจากส่วนกลางและในพื้นที่ นอกจากนั้นยังสามารถใช้วิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนให้กลายเป็นธุรกิจที่มั่นคงจนปัจจุบัน

ขอให้รางวัลแห่งความมุ่งมั่นนี้ นำพาวิชาชีพเภสัชกรรมโดยเฉพาะเภสัชกรชุมชนให้เป็นที่ประจักษ์สืบไป

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.