🎊สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ขอแสดงความยินดีกับ พี่โอ่ง ภญ.ภาสิตา ลีเกษม เภสัชกรภาคใต้ต้นแบบดีเด่นปี 2565 เน้นการสร้างประโยช…

🎊สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ขอแสดงความยินดีกับ
พี่โอ่ง ภญ.ภาสิตา ลีเกษม
เภสัชกรภาคใต้ต้นแบบดีเด่นปี 2565 เน้นการสร้างประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ
รางวัลแห่งความภูมิใจในวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนมา ณ ที่นี้

พี่โอ่งเป็นสมาชิกของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)ที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ ได้เสียสละ ช่วยเหลือสังคมและภาครัฐในกิจกรรมทางวิชาชีพและการสาธารณสุขของประเทศอย่างต่อเนื่อง

ขอให้รางวัลแห่งความมุ่งมั่นนี้ นำพาวิชาชีพเภสัชกรรมโดยเฉพาะเภสัชกรชุมชนให้เป็นที่ประจักษ์สืบไป

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.